Specijalisti

Dr. Lázár Aladár – internista,endokrinolog

Opšti internistički pregledi

Endokrinološki pregledi

Radno vreme  :četvrtkom od 16 sati

Prijava : 024/876 454 ,  063/ 534 029 ili lično

Dr. Berta Szabó Anikó – internista , kardiolog

Radno vreme:  termin se dobije kod prijave

Prijava : 024/876 454 ,063/ 534 029 ili lično

Dr. Dani Gáspár – internista , kardiolog

Opšti internistički pregledi                            2500

Kardiološki pregledi sa EKG                         2500

Kardioloőki pregled sa ultrazvukom srca       4000

Holter EKG i Holter pritiska-  24 časovni       4000

Test opterećenja sa mišljenjem         4000

Pregled i mišljenje za invalidsku komisiju, za tuđu negu   2500

Radno vreme : utorak i četvrtak  od 8 sati

Prijava : 024/876 454 ,063/ 534 029 , ili lično

Dr.sci med Naumov Božana – internista gastroenterolog

Opšti internistički pregledi

Gastroenterološki pregledi

Gastroskopija

Kolonoskopija

Rektoskopija i rektalni pregledi

Radno vreme : ponedeljkom  od 15  sati

Prijava :  024/ 876 454 ,063/ 534 029  ili lično