Kardiologija

Specijalist

DR  BERTA SZABO ANIKO   internista -kardiolog

SREDA   od   16.00  sati

DANI DR GAŠPAR  internista-  kardiolog

UTORAK  I ČETVRTAK   od 8 sati

Opšti opis

Kardiološka ordinacija se bavi bolestima srca i krvotoka.Najčešće tegobe sa kojuma se javljaju  visok pritisak, poremećaj ritma srca , bolovi u grudnom košu, gušenje.

Vrši se ispitivanje i lečenje sledećih bolesti:  visok pritisak, popuštanje srca,razni poremećaji ritma srca,bolesti krvotoka, bolesti pluća u sklopu srčane bolesti itd.

Opšti internistički pregledi se takođe vrše, kao i pregledi za razne operacije.

Preventivni pregledi

U saradnji sa fondacijom  ” Prevencija ”  se vrši sistematski pregled o proceni skleroze krvnih sudova i verovatnoće nastanka srčane bolesti. Pregled se sastoji od merenja šećera i masnoće u krvi ,EKG i merenje pritiska , ultrazvuk srca i kardiološki pregled sa mišljenjem o stanju srca i krvotoka

Kolor doppler krvnih sudova vrata  : daje informacije o prokrvljenosti mozga.